Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.

  Οι   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.

      Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. αποτελούν τους πυλώνες συντονισμού της λειτουργίας του Φορέα, στεγάζονται στο Κτήριο «Παύλος Μελάς» στο Παλαιόκαστρο , Μακεδονικού  Αγώνα & Καραϊσκάκη.

     Αποτελούνται από:

  1. Διοικητικό/ Οικονομικό Τμήμα:

      Το Διοικητικό/Οικονομικό Τμήμα, είναι αρμόδιο για το συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Νομικού Προσώπου, καθώς και γαι τη λειτουργία του πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις υπηρεσίες.

    Είναι αρμόδιο επίσης για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Νομικού Προσώπου, την ορθή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και των δαπανών του, καθώς και για τη διασφάλιση και αξιοποίηση της περιουσίας του και την αποτελεσματική διενέργεια  όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.

  2. Τμήμα Προσχολικής  Αγωγής, Προστασίας Τρίτης Ηλικίας, Πολιτισμού και  Βιβλιοθηκών:

    Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Προστασίας Τρίτης Ηλικίας, Πολιτισμού και  Βιβλιοθηκών, επιμελείται, τον πλήρη συντονισμό ανάμεσα στους γονείς των οποίων τα τέκνα φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς, στα Κ.Α.Π.Η. σε συνεργασία με τους Εκπροσώπους  τους και στη Διοίκηση του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.

     Συνεργάζεται με τις  Βιβλιοθήκες και τη Φιλαρμονική συντονίζοντας την παρουσία της σε Εθνικές γιορτές, κοινωνικές, θρησκευτικές  γιορτές.

     Συντονίζει την επικοινωνία ανάμεσα στο Διοικητικό/Οικονομικό Τμήμα, στις δομές λειτουργίας των Σταθμών, των Κ.ΑΠ.Η., των Βιβλιοθηκών και της Φιλαρμονικής. Επιμελείται την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία των Βρεφονηπιακών, Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του, σχετικά με την επάρκεια προσωπικού για υπηρεσίες παιδαγωγικού έργου, καθαριότητας, σίτισης κλπ.

   Φροντίζει καθημερινά στην διεκπεραίωση αναγκών, βλαβών, επισκευών σχετικά με τις κτηριακές εγκαταστάσεις - δομές, συνεργαζόμενο με τα Τμήματα του Δήμου Ωραιοκάστρου.

   Παραλαμβάνει τις αιτήσεις εγγραφής και διαγραφής βρεφονηπίων, τις οποίες καταχωρεί, μοριοδοτεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. για ψήφιση.

     Ενημερώνεται και ενημερώνει συνεχώς για τις δυνατότητες συμμετοχής  του Νομικού Προσώπου σε χρηματοδοτικά  Προγράμματα (ΕΣΠΑ) φιλοξενίας παιδιών προσχολικής ηλικίας στους παιδικούς σταθμούς καθώς και για τις δυνατότητες Χρηματοδοτικών  Προγραμμάτων για κτηριακή αναβάθμιση παιδικών σταθμών.

  Διοικητικό/

  Οικονομικό

  2310

  695653

  2310

  690712

  Προσχολικής

  Αγωγής

  Προστασίας

  Τρίτης Ηλικίας

  Πολιτισμού

  Βιβλιοθηκών