Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.

  Η λειτουργία των Κ.Α.Π.Η. αποβλέπει:

  1) Στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση ανάπτυξης ενεργειών κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και πρόνοιας των ατόμων τρίτης ηλικίας.

  2) Σκοπεύει στην ανάπτυξη δικτύων, στην ενίσχυση υποστηρικτικών συνεργιών κοινωνικής πρόνοιας προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας και στην ανάπτυξη στην παραπάνω κατεύθυνση υποστηρικτικών δομών, δικτύων, κοινωνικών συνεργιών.

  3) Ενθαρρύνει στην κατεύθυνση παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών ποιότητας, σεβασμού και επικοινωνίας ατόμων τρίτης ηλικίας και κοινωνικού συνόλου.

  4) Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας στη σύγχρονη πόλη στα πλαίσια της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

  5) Σχεδιάζεται η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων.

  6) Προωθείται έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους.

  Κ.Α.Π.Η.

  Ωραιοκάστρου

  2313

  304069

  2310

  809370

  23940

  32710

  23940

  73235

  23940

  32547

  Κ.Α.Π.Η.

  Παλαιοκάστρου

  Κ.Α.Π.Η.

  Δρυμού

  Κ.Α.Π.Η.

  Λητής

  Κ.Α.Π.Η.

  Μελισσοχωρίου

  Κ.Α.Π.Η.

  Νεοχωρούδας

  2310

  788180

  2310

  787586

  Κ.Α.Π.Η.

  Πενταλόφου

  2310

  690712

  Κ.Α.Π.Η.

  Μεσαίου

  2310

  690712

  Κ.Α.Π.Η.

  Νέας Φιλ/φειας